logo

Voľné pracovné miesto - zdravotná sestra 12.5.2020

Hľadáme nového kolegu / kolegyňu

Informácia o voľnom pracovnom mieste v Centre pre deti a rodiny – sestra

 

Kraj:  Prešovský kraj

 

Centrum pre deti a rodiny Prešov, Požiarnická 3, 080 01 Prešov

 

Názov pracovnej pozíciesestra, zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme

 

Miesto výkonu práce: Centrum pre deti a rodiny Prešov, Požiarnická 3, 08001 Prešov

 

Hlavné úlohy: samostatné zabezpečovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti občanom v zariadení SPODaSK

 

Termín nástupu: podľa dohody

 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača:

  • vyššie odborné vzdelanie vštudijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra, (alebo úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole vštudijných odboroch zdravotná sestra, detská sestra, ženská sestra, alebo všeobecná sestra, ktorého získavanie sa začalo podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004)
  • vysokoškolského vzdelania prvéhostupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo
  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa vmagisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo.

Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností: ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii alebo ošetrovateľská starostlivosť v komunite (možné doplniť si počas výkonu práce) je vítaná.

Plat: odmeňovanie podľazákladnej stupnice platových taríf – príloha č. 3 kzákonu č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Sestra bez špecializácie: 964,00 € bez príplatkov

Sestra so špecializáciou: 1038,50 € bez príplatkov

Jazykové znalosti:  vítané

Počítačové znalosti:  ovládanie práce PC

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: pozitívny vzťah k deťom, komunikatívnosť, flexibilita, kreativita,zodpovednosť, pozitívny prístup pre riešení problémov a schopnosť pre tímovú spoluprácu

Požadované odborné znalosti: znalosť hygienických predpisov, opatrovateľské techniky, zásady racionálnej výživy a životosprávy.

Ďalšie požiadavky:občianska bezúhonnosť

 

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  Marta Dufalová, koordinátorka ošetrovateľskej starostlivosti

Telefón:  0917106694

E-mail:   marta.dufalova@cdrpresov.sk

Adresa Centra pre deti a rodiny :  Centrum pre deti a rodiny Prešov, Požiarnická 3, 080 01 Prešov

Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu -vychovávateľ,  zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme:

a) Písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

b) kópiavysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu onajvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu,

c) kópia výpisu zregistra trestov nie staršia ako tri mesiace,

d) písomné čestné vyhlásenie opravdivosti všetkých údajov uvedených vpísmenách b) až d),

e) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti,

f) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom posúdenia vhodnosti kandidáta na inzerovanú pracovnú pozíciu v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,

g) profesijný štruktúrovaný životopis

Za účelom prispôsobenia obsahu a reklám, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.