logo

SNOEZELEN MSE 21.11.2019

Multisenzorická terapia

V našom Centre využívame pri práci s našimi deťmi aj terapeutickú miestnosť Snoezelen. Snoezelen-MSE je terapeutický, vedecký koncept na báze prepojenia špeciálnej pedagogiky a psychológie, ktorý preukázateľne zlepšuje zdravotný stav klientov. Podmienkou pre používanie je špeciálne vybavené dynamické prostredie, kompetentný a vzdelaný terapeut spoločne s klientom, ktorý mu dôveruje. Dôležitý pri terapii je citlivý a vzájomne prepojený vzťah medzi účastníkom, skúseným sprevádzajúcim človekom (terapeut) a kontrolovaným prostredím, v ktorom je ponúkané veľké množstvo zmyslových stimulov.

Tento multisenzorický prístup má hneď niekoľko možností využitia, či už v terapii, pri vzdelávaní (aj skupinové preventívne programy) a vo voľnočasových aktivitách. Priestor Snoezelen je vhodný pre všetkých,no najmä pre tých so špeciálnymi potrebami, vrátane ľudí s poruchami autistického spektra. Ide o filozofiu realizovanú v špeciálne upravenom prostredí, ktoré vytvára pocit pohody, uvoľnenia, upokojenia, ale tiež aktivizuje, stimuluje a prebúdza záujem, riadi a klasifikuje podnety, vyvoláva spomienky, podporuje komplexný vývin, znižuje pocit strachu a úzkosti, vyvoláva pocit istoty a bezpečia, podporuje socializáciu a rozvoj medziľudských vzťahov.

Jednoducho prináša RADOSŤ.

 

 

 

Fotogaléria

Za účelom prispôsobenia obsahu a reklám, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.