logo

História 9.2.2019

Ako to celé začalo....

História

Vo svojej 70 ročnej histórii prešlo Centrum pre deti a rodiny rôznymi formami usporiadania i zriaďovateľskej pôsobnosti.

História Detského domova v Prešove sa datuje do roku 1945, kedy bolo potrebné postarať sa o ohrozené a opustené deti po II. svetovej vojne. V marci 1945 boli prijaté prvé deti do toho času Dojčenského ústavu v Prešove. V povojnovom období pretrvávali zlé sociálne podmienky, zdravotnícke uvedomenie obyvateľstva bolo na nízkej úrovni, dojčenská úmrtnosť bola vysoká. Preto bolo rozhodnuté, aby v  novopostavenej budove na Požiarnickej ulici boli umiestnené deti do 3 rokov. V ďalších desaťročiach predchádzal vtedajší dojčenský ústav mnohými organizačnými zmenami i rôznymi formami zriadovateľskej pôsobnosti. Prestal postupne plniť funkciu voľakedajšieho sirotinca a stal sa ústavom, v ktorom bola poskytovaná starostlivosť nielen deťom najviac ohrozeným z dôvodov sociálnych, ale predovšetkým zdravotných. Za uvedené obdobie poskytol starostlivosť stovkám odkázaných detí. 

Postupom času vďaka vedeckým poznatkom a dlhoročným skúsenostiam vstupovalo do popredia poznanie, že ústavné prostredie destkých domovov, resp. dojčenských ústavov je nevyhovujúce pre zdravý vývin detí. Subjekty, ktoré sa zaoberali problematikou detí s nariadenou ústavnou starostlivosťou a ochrannou výchovou rozhodli o nevyhnutnosti transformácie ústavného systému zariadení. 

Za účelom prispôsobenia obsahu a reklám, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.